ParticuliereIncasso.nl en ZZPIncasso.nl zijn een initiatief van ten Hoeve & van der Horst Incasso. Met dit initiatief willen wij een voordelige, snelle en eenvoudige incassodienst beschikbaar maken voor particulieren en ZZP-ers.
Op deze website richten wij ons vooral op snel inbare vorderingen. Bijvoorbeeld: u hebt op internet een koopovereenkomst ontbonden, maar niet binnen 30 dagen uw geld terug ontvangen. Of: u hebt een opdracht afgeleverd, maar bent niet (tijdig) betaald.

Wat maakt dit bijzonder?

Veel incassobureaus nemen geen opdrachten van consumenten en/of ZZP-ers aan. Doen ze dit wel, dan moet er vaak vooraf (flinke) administratiekosten, dossierkosten of abonnementskosten betaald worden. En dat terwijl het gros van de opdrachten maar zeer weinig werk vergt. Wij vragen u echter geen betalingen vooraf en bovendien komen de kosten voor rekening van de debiteur!

Zeer strak tijdschema

Bovendien voeren wij uw opdrachten uit volgens een zeer strak tijdschema, zodat u vlugger over uw geld kunt beschikken en dat er tijdig de juiste stappen worden ondernomen. De doorlooptijd is hierdoor flink korter en bovendien verdwijnt uw vordering bij de debiteur niet naar de achtergrond. Bovendien volgen met regelmaat meerdere herinneringen aan de debiteur. Een typische incassoprocedure verloopt dan bijvoorbeeld zo:
Tijdschema incassoprocedure ParticuliereIncasso.nl

Vanwege dit strakke schema is deze procedure vooral geschikt voor onbetwiste en 'sterke' vorderingen. Inclusief een gerechtelijke procedure verloopt het traject dan zo:
Fase 1 Buitengerechtelijke (minnelijke) incasso door middel van twee of eventueel meer aanmaningen/sommaties. Hierbij worden buitengerechtelijke incassokosten bij de debiteur in rekening gebracht.
Fase 2 Gerechtelijke incasso bij de (kanton)rechter. Bent u een ZZP-er dan komt u wellicht in aanmerking voor een 'incasso kort geding'. Dit laatste levert vaak een stuk sneller resultaat op. Naast de wettelijk vastgestelde kosten wordt aan de debiteur voor deze fase gemachtigdensalaris in rekening gebracht.
Fase 3 Minnelijke uitvoering van het vonnis, door middel van een of enkele sommaties aan het vonnis te voldoen. Hierbij worden 'nakosten' bij de debiteur in rekening gebracht.
Fase 4 Executie van het vonnis, door middel van beslag op inkomen, bezittingen enz.